This site uses own and third-party cookies to gather information in order to improve our services and to analyze your browsing habits. If you continue to browse, it constitutes acceptance of the installation of the same. The user can configure it´s browser if desired, to prevent them from being installed on your hard drive, but should take into account that such action may cause difficulties browsing the website. How to configure it

Accept


Odhad Použitého Strojního Zařízení


This is not an official translate. Original version here

Zkušenost je základním prvkem pro rozhodnutí Spolehlivost společnosti, z tohoto důvodu Naším hlavním úkolem poskytovat našim zákazníkům přímo, služby šité na míru, v nejlepší kvalitě.
Náš technický tým je tvořen dlouhou vyškolených odborníků v různých oblastech: právo, strojírenství, ekonomů .... "Skutečně zkušení lidé" Získání rychlé a spolehlivé výsledky úspěšné, mezinárodně uznávaný.
  
Proč ocenit?
  
16. názvem Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (NIC-IFRS) ve svém oddíle číslo 29, říká, že .... "Následně k počátečnímu uznání jako aktivní aktiva, musí být všechna fixní aktiva zaúčtovány jejich přehodnotit hodnotu, neboť jejich přiměřené hodnoty aktiv."
Dále dojde k závěru, říká, že ... "musí být všechny přecenění být pravidelně provádět tak, aby jejich účetní hodnota nemusí především se liší, v každém okamžiku, ze ten, kdo se stanoví k datu účetní, používat jejich přiměřené hodnoty aktiv."
Na titul číslo 31, o přecenění, tato pravidla, je uvedeno, že .... "Rozumná hodnota aktiv, strojů a zařízení, představuje jejich tržní hodnota stanovená z odborných ocenění."
Navíc, je povinné znát hodnotu aktiv s cílem určit kapitálový, kdy smluvní pojištění, jako příklad ...
  
Když k tomu hodnocení / hodnocení?
  
Když stojí auditu (průmyslová ocenění majetku)
Při proveditelnosti / životaschopnost studií
Při prodeji majetku vzniklé
Při zavádění Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve vaší společnosti
Při vstupu na burzu, nebo financování vaší firmy
Při přispívání s aktivní aktiva na likvidaci fúzí a akvizic firem
Při převodu nemovitosti (oceňování a poradenství ekonomických aktiv)
  
Proč ohodnotit své stroje?
 
  
  Nákup a prodej transakce (v hodnotě rady kupujícím a / nebo prodejce, alokace prostředků pro kupující, atd ...)
Připsání obchodů (leasing, prodej a zpětný leasing, atd. ..)
Likvidace společností mater stávku
Připsání daňové závazky (strojní zařízení jako platební záruka na konkrétní dluh odložení)
Úprava pojistného na politiky měst materiální škody
Vyvlastnění záznamů. Reklamace náhrad.
  
Ocenění společnosti
Aktivní oceňování podniku
Oceňování majetku skryté
Na trhu a životaschopnost výzkumy státní investice
Určit tržní hodnotu firmy
 Nápověda k dosažení maximální cena v prodejní transakce s nejvyšší transparentnost tohoto procesu:
 - První fáze: kontrola objektu, analýza výsledků posible, tržní hodnota objektu ...
 - Druhá fáze: Akce u potenciálních zákazníků, scorting potenciální zákazníky ke kontrole objektu, jednání a hodnocení přijatých nabídek spolu s klientem ...
Ocenění nemovitosti, kdy stojí pronájem aktualizaci

Prosím, napište čísla si můžete prohlédnout: 36026 Odeslat »

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos aportados serán incorporados a un fichero del que es titular MACHINE POINT CONSULTANTS, S.L....See Complete Law

Kontaktujte Nás
Head Office - Europe
Parque Tecnológico de Boecillo
Calle Andrés Laguna 9-11
E - 47151 Valladolid
Spain
+34 983 549 900
Podívejte se na naše další Kanceláře
Kontaktujte Nás