MachinePoint je otevřený a funguje jako obvykle. Více informací naleznete zde.


Seznamte se s MachinePoint tým na Interplastica 2020


This is not an official translate. Original version here

Při návštěvě Interplastica 2020 přidejte MachinePoint do svého kalendáře:

https://www.interplastica.de/vis/v1/en/exhibitors/interplastica2020.2650561?oid=110143&lang=2&_query=MachinePoint

Ve dnech 28. až 31. ledna 2020 se společnost MachinePoint představí v ruské Interplastica na stánku 21C23 v hale 2.1. Návštěvníci mohou hovořit s týmem MachinePoint a dozvědět se o všech strojních řešeních používaných v plastikářském a nápojovém průmyslu, včetně strojů na zpracování filmu, vytlačování plastů, potisk filmů a štítků, recyklačních strojů, trubek a vytlačování profilů a strojů na pití.

Návštěvníky, kteří se účastní Interplastica 2020, jsou hlavně z Ruska, ale také ze sousedních rusky mluvících zemí, jako je Ukrajina. Je to největší veletrh pro rusky mluvící země a návštěvníci hledají hlavně trendy na trhu a nové dodavatele.

Úspěch MachinePoint na ruském trhu

MachinePoint působí v Rusku mnoho let. Během roku 2019 jsme prodali několik ruských linek po celém světě a v roce 2020 udržujeme vysoké naděje na ruský trh, protože máme velké znalosti o tom, jak pomoci ruským společnostem získat peníze z jejich použitého vybavení. Naše partnerství s ruskou místní společností nám dává to nejlepší z mezinárodního postavení s místní podporou.

Nìkolik užiteèných faktù o Interplastica 2020:

Registrace a pøístup na veletrh jsou zdarma:

https://www.interplastica.de/en/Visitors/Registration_Tickets

Termíny: 28. - 31. ledna 2020

Otevírací doba

Úterý - ètvrtek: 10:00 dopoledne - 6:00 hodin

Pátek: 10:00 a.m. - 4:00 odpoledne

Umístìní:

Výstavní centrum ZAO EXPOCENTR v Krasnaya Presnya, Moskva, Rusko.

Konference a místa setkání:

- Polymer Plaza: Renomovaní odborníci pøedstavují nejnovìjší prùkopnický vývoj v tomto odvìtví v oblasti surovin a sdílejí nejnovìjší trendy.

- 3D fab + tisk: V roce 2020 se 3D fab + tisk uskuteèní již poètvrté, specifická platforma pro výrobu aditiv a 3D tisk, která se bìhem Interplastica stala konsolidovaným doplòkem.

- Recyklaèní øešení: nová výstavní plocha „Recyklaèní øešení“ v hale 8.1.

- Nìmecký pavilon: vìnován nìmeckým znaèkám

Interplastica 2020 MachinePoint
*Name:
*Telephone:
*Název společnosti:
*Email Adress:
*Města:
*Země:
*Comments:


Kontaktujte Nás

Head Office - Europe
Parque Tecnológico de Boecillo
Calle Andrés Laguna 9-11
E - 47151 Valladolid
Spain
+34 983 549 900
info@machinepoint.com


Kontaktujte Nás