Znaczenie umocowania w transporcie / w przemieszczaniu sprzętu

- Aktualności

Kiedy maszyna jest ładowana do kontenera, jest mocowana do jego konstrukcji za pomocą prętów mocujących, blokad skrętnych, napinaczy itp. Zapobiega to przesuwaniu się, spadaniu lub uszkodzeniu maszyny podczas trudnych tras.

Dlaczego mocowanie jest tak ważne?

Mocowanie jest ważne nie tylko po to, aby zapobiec uszkodzeniu maszyny, ale także jest pierwszą rzeczą, którą kontrolują firmy ubezpieczeniowe w razie wypadku. Jeżeli mocowanie nie zostanie wykonane prawidłowo, ubezpieczenie nie pokryje szkód wyrządzonych na sprzęcie. Nie jest pewne, do kogo należy to zadanie, czy do firmy zajmującej się demontażem i załadunkiem, czy do przewoźnika.

Mocowanie musi być wykonane prawidłowo, zgodnie z rozmiarem, wagą i typem sprzętu.

Mocowanie jest traktowane jako część procesu załadunku i musi być kompatybilne z każdym wybranym środkiem transportu. Ma ono jednak specjalne traktowanie, jeśli chodzi o odpowiedzialność i ubezpieczenia transportowe.

25% wypadków z udziałem samochodów ciężarowych jest spowodowanych nieodpowiednim zamocowaniem ładunku. Jeżeli bierzesz na siebie odpowiedzialność za zabezpieczenie załadunku maszyny, musisz pamiętać o tym, aby:

a) Stosować odciągi (wstęgi, łańcuchy stalowe lub drut stalowy z odpowiednimi zapadkami, hakami lub pierścieniami) o odpowiedniej standardowej sile naciągu. Na przykład taśmy o regularnym oporze 400 kg, które mogą wytrzymać do 1 600 kg pod obciążeniem.

b) Stosowanie urządzeń zwiększających tarcie, prętów blokujących lub konstrukcji wsporczych.

c) Użycie materiału wypełniającego, poduszek powietrznych, ochraniaczy narożnych, klinów blokowych lub przybijanych desek czołowych, ścian i listew drewnianych.

Czynności te są wymagane w celu zablokowania, unieruchomienia lub przymocowania sprzętu, aby zabezpieczyć go i zapobiec jego przewróceniu się lub zsunięciu podczas transportu. W poniższym linku można zapoznać się z przewodnikiem szybkiego mocowania według wytycznych Najlepszych Praktyk Zabezpieczania Ładunków Unii Europejskiej z 2014 r:

https://www.machinepoint.com/QuickLashingGuide.pdf

Znajdziecie tam Państwo instrukcje dotyczące mocowania sprzętu w odpowiedni sposób. Powodem, dla którego kładziemy nacisk na znaczenie tego kroku jest fakt, że kiedy dochodzi do wypadków, mocowanie jest pierwszym aspektem, który bada firma ubezpieczeniowa, aby znaleźć przyczynę problemu. MachinePoint dokumentuje wszystkie te procesy, gdy jesteśmy odpowiedzialni za nadzór nad załadunkiem.

Prawdą jest, że odpowiedzialność za mocowanie zależy od rodzaju transportu, jeśli chodzi o transport morski, odpowiedzialność za mocowanie spoczywa na załadowcy, ale jeśli chodzi o transport śródlądowy, odpowiedzialność jest podzielona między firmę, która ładuje i firmę, która wynajmuje transport. Zatrudnienie jednej firmy pozwala więc uniknąć zamieszania, dając jednej firmie kontrolę nad projektem.

Nie istnieje coś takiego jak certyfikat mocowania, ale w wielu przypadkach to, co powinni Państwo otrzymać od firm mocujących, to certyfikat wykonanej pracy. W ten sposób można pokazać firmie transportowej, jak praca została wykonana w fabryce i w ten sposób uzyskać zgodę kapitana statku na wejście na statek.

MachinePoint zapewnia swoim klientom raport z załadunku, gdzie jesteś w stanie zobaczyć, jak maszyna została rozmieszczona w ciężarówkach i kontenerach, dołączone zdjęcia i filmy wyjaśniające, jak praca została wykonana.


*Imię i nazwisko:
*Numer telefonu:
*Nazwa firmy:
*Adres e-mail:
*Miasto:
*Kraj:
*Komentarze:


Skontaktuj się z nami

Head Office - Europe
Parque Tecnológico de Boecillo
Calle Andrés Laguna 9-11
E - 47151 Valladolid
Spain
+34 983 549 900
info@machinepoint.com
Zobacz nasze inne biura »

MachinePoint na świecie