This site uses own and third-party cookies to gather information in order to improve our services and to analyze your browsing habits. If you continue to browse, it constitutes acceptance of the installation of the same. The user can configure it´s browser if desired, to prevent them from being installed on your hard drive, but should take into account that such action may cause difficulties browsing the website. How to configure it

Accept


Ýkinci el Husky makina ve ekipmanlarýnda tercihli tedarikçi


This is not an official translate. Original version here

İkinci El Husky Makinaları
Husky onaylý makinalar çok yakýnda!

Ýkinci el Husky enjeksiyon sistemlerine maksimum performans, düþük maliyet ve minimum riskle MachinePoint kanalýyla ulaþabilirsiniz.

· MachinePoint, uzmanlýðýyla sizin için en uygun olan ikinci el Husky sistemini belirler.

· Ýkinci el Husky ekipmanlarýnýn tercihli tedarikçisi olan MachinePoint kanalýyla herkesten daha fazla Husky makinaya herkesten önce ulaþabilirsiniz.

· HUSKY makina/ekipmanlarý direk olarak Husky onaylý audit raporuyla gelir. Husky audit raporu makinanýn güncel teknik kondisyonu ve performansýný gösterirken ayrýca gerekli yükseltmeler veya diðer çözümlerle makinayý adeta yeni makina durumuna getirmenin yollarýný göserir.

· Güvenilir bilgiyle makinanýzý zamanýnda üretime alma konusunda iyi bir plan yapabilir ve bu þekilde beklenmeyen maliyet ve performans kayýplarýndan kaçýnabilirsiniz.

Hemen þimdi bir sonraki ikinci el Husky enjeksiyon makina ihtiyacýnýzla ilgili konuþmaya baþlayalým. Ýhtiyacýnýzý deðerlendirip doðru modeli tespit ettikten sonra sizin için en uygun makina hakkýnda bilgilendirilirsiniz.

E-posta ile bize ulaşın: imhusky@machinepoint.com


Buluşalım
˂
˃
Kodu kontrol edin: 63837 Gönder »

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos aportados serán incorporados a un fichero del que es titular MACHINE POINT CONSULTANTS, S.L. ...See Complete Law

Bize ulaşın
Head Office - Europe
Parque Tecnológico de Boecillo
Calle Andrés Laguna 9-11
E - 47151 Valladolid
Spain
+34 983 549 900
Diğer ofislermiz için
MachinePoint dünyanın her yerinde