MachinePoint her zamanki gibi açık ve çalışıyor. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.


Ýkinci el Husky makina ve ekipmanlarýnda tercihli tedarikçi


This is not an official translate. Original version here

İkinci El Husky Makinaları
Husky Injection Molding Systems onaylý makinalar çok yakýnda!

Ýkinci el Husky enjeksiyon sistemlerine maksimum performans, düþük maliyet ve minimum riskle MachinePoint kanalýyla ulaþabilirsiniz.

· MachinePoint, uzmanlýðýyla sizin için en uygun olan ikinci el Husky sistemini belirler.

· Ýkinci el Husky ekipmanlarýnýn tercihli tedarikçisi olan MachinePoint kanalýyla herkesten daha fazla Husky makinaya herkesten önce ulaþabilirsiniz.

· HUSKY makina/ekipmanlarý direk olarak Husky onaylý audit raporuyla gelir. Husky audit raporu makinanýn güncel teknik kondisyonu ve performansýný gösterirken ayrýca gerekli yükseltmeler veya diðer çözümlerle makinayý adeta yeni makina durumuna getirmenin yollarýný göserir.

· Güvenilir bilgiyle makinanýzý zamanýnda üretime alma konusunda iyi bir plan yapabilir ve bu þekilde beklenmeyen maliyet ve performans kayýplarýndan kaçýnabilirsiniz.

Hemen þimdi bir sonraki ikinci el Husky enjeksiyon makina ihtiyacýnýzla ilgili konuþmaya baþlayalým. Ýhtiyacýnýzý deðerlendirip doðru modeli tespit ettikten sonra sizin için en uygun makina hakkýnda bilgilendirilirsiniz.

E-posta ile bize ulaşın: imhusky@machinepoint.com


*Ad:
*İletişim Numarası:
*Firma:
*Email Adres:
*Şehir:
*Ülke:
*Yorumlar:


Bize ulaşın

Head Office - Europe
Parque Tecnológico de Boecillo
Calle Andrés Laguna 9-11
E - 47151 Valladolid
Spain
+34 983 549 900
info@machinepoint.com


MachinePoint dünyanın her yerinde