This site uses own and third-party cookies to gather information in order to improve our services and to analyze your browsing habits. If you continue to browse, it constitutes acceptance of the installation of the same. The user can configure it´s browser if desired, to prevent them from being installed on your hard drive, but should take into account that such action may cause difficulties browsing the website. How to configure it

Accept


Informacje prawne


This is not an official translate. Original version here

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

0. CEL I PRZYJĘCIE
Ta informacja prawna reguluje korzystanie ze strony internetowej www.machinepoint.com (zwanego internecie), który jest własnością przez mechanicznych doradztwo Point, SL (zwana, właściciel internetowej).
Poruszanie się po stronie internetowej właściciel WEB atrybuty stanu użytkownika i zakłada pełną i bezwarunkową akceptację siebie i każdy z przepisów zawartych w niniejszym zawiadomieniu prawnych, które mogą zmienić akceptacji.
Użytkownik zobowiązuje się do prawidłowego wykorzystania na stronie internetowej zgodnie z przepisami prawa, dobrej wiary, porządku publicznego, wykorzystuje ruchu i tego aktu prawnego. Użytkownik musi odpowiedzieć właściciel internetowej lub wobec osób trzecich za szkody, które mogą być spowodowane przez naruszenie tego obowiązku.

1. IDENTYFIKACJA I KOMUNIKACJA
Właścicielem sieci Web, zgodnie z ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca usług społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego, informuje, że:
Jego nazwa to: CONSULTANTS POINT MACHINE, SL.
Twój CIF / NIF / NIE jest: B47516885.
Jej siedziba mieści się pod adresem: park technologiczny Boecillo - C / ANDRES LAGUNA 9-11 - 47151 Boecillo - Valladolid.
Zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w Valladolid, tom 1,062, Folio 13, pozycja 1 liść VA-14,890.
Aby skontaktować się z nami, oferujemy różne sposoby kontaktu wymienione poniżej:
Tel: 983 549 900.
E-mail: info@machinepoint.com.
Wszelkie zawiadomienia i korespondencję pomiędzy użytkownikami i właściciel sieci jest uważane za skuteczne dla wszystkich celów, przy przeprowadzanych za pośrednictwem poczty lub innych środków wyszczególnione powyżej.

2. WARUNKI dostępu i korzystania z
Strona internetowa i jej usługi są bezpłatny dostęp jednak właściciel WEB warunków korzystania z niektórych usług oferowanych na swojej stronie internetowej do wcześniejszego zakończenia odpowiedniej formie.
Użytkownik gwarantuje autentyczność i aktualność wszystkich danych przekazanych właścicielowi internecie i ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie fałszywych lub niedokładnych oświadczeń.
Użytkownik wyraża zgodę, aby właściwe wykorzystanie treści i usług właściciela WEB i nie używać to:
a) Rozpowszechnianie karnej, brutalne, pornograficzne, rasistowskie, ksenofobiczne, obraźliwe, uzasadniającą terroryzmu lub w ogóle, co jest sprzeczne z prawem lub treści porządku publicznego.
b) wprowadzić wirusy komputerowe lub jakiekolwiek postępowanie, które mogą zmienić, uszkodzenia, przerwać lub generować błędy lub uszkodzenia dokumentów elektronicznych, danych lub systemów fizycznych i logicznych właściciel sieci internetowej lub osób trzecich; jak również dostęp utrudnieniem innych użytkowników na tej stronie i jej usług dzięki masowej konsumpcji zasobów obliczeniowych, przez które właściciel WEB służy.
c) Spróbuj , aby uzyskać dostęp do kont e-mail innych użytkowników lub ograniczonych obszarach systemów komputerowych właściciela witryny lub osób trzecich oraz, jeśli to konieczne, odczytywanie informacji.
d) naruszać praw własności intelektualnej oraz naruszenie poufności informacji właściciel witryny lub osób trzecich.
e) Podszywanie się pod innego użytkownika, administracji publicznej lub osobie trzeciej.
f) powielanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, lub jakakolwiek inna forma komunikacji publicznej, przekształcać lub modyfikować zawartość, chyba że uzyskał zezwolenie odpowiednich praw lub jest to prawnie dozwolone.
g) Zbieranie danych w celach reklamowych i do przesyłania wszelkiego rodzaju z promocji i komunikacji dla celów sprzedaży lub innych komercyjnych bez uprzedniego wniosku lub zgody.
Cała zawartość strony internetowej, w tym teksty, fotografie, grafiki, obrazy, ikony, technologii, oprogramowania, a także projektowania i kodów źródłowych graficznych, stanowi pracę, której własność należy do właściciela internetowych bez przeniesiony do użytkownikowi żadnych praw do wykorzystania ich poza to, co jest absolutnie niezbędne dla prawidłowego korzystania z sieci.
W skrócie, użytkowników uzyskujących dostęp do tej witryny może wyświetlić zawartość i wpływ, jeśli w ogóle, autoryzowane kopie prywatnych pod warunkiem, że odtworzone elementy nie są następnie przekazywane osobom trzecim lub instalowane w sieci - podłączone serwery, lub są przedmiotem jakiekolwiek wykorzystywanie.
Podobnie, wszystkie znaki towarowe, nazwy handlowe lub logo wszelkiego rodzaju pojawiające się na stronie są własność właściciela sieci Web, nie mogą być interpretowane, że użycie lub dostęp użytkownikowi żadnych praw przyznanych im.
Dystrybucja, modyfikacja, transfer lub komunikacji publicznej o treści i innego aktu nie zostały wyraźnie upoważnioną przez posiadacza praw eksploatacji są zabronione.
Utworzenie hiperłącza nie oznacza w żadnym wypadku istnienie relacji pomiędzy właścicielem internecie i właściciel strony internetowej, w którym ma swoją siedzibę, ani akceptacji i zatwierdzenia przez właściciela zawartości lub usług WEB , Ci, którzy zamierzają się ustalić związek musi zażądać uprzedniej pisemnej zgody właściciela internetowej. W każdym razie, hiperłącza będzie umożliwić dostęp tylko do strony głównej lub na stronie głównej naszej strony również powinny powstrzymać się od wypowiedzi lub fałszywe, niedokładne lub nieprawidłowe na właściciela w internecie, lub zawierać treści sprzecznych z prawem, co jest sprzeczne moralności i porządku publicznego.
Właścicielem WEB jest nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie dać każdemu użytkownikowi materiały udostępniane na tej stronie internetowej lub w jego postępowaniu w oparciu o takie same.

3. WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI
Zawartość tej strony internetowej jest ogólnie w naturze i jest w celach informacyjnych wyłącznie , bez dostępu do wszystkich treści lub jej kompletności, poprawności, ważności lub waluty, lub przydatności lub przydatności do określonego celu jest w pełni zagwarantowane.
Właścicielem WEB wyklucza, by w zakresie dozwolonym przez prawo, żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z:
a) Niezdolność do uzyskania dostępu do strony internetowej lub braku prawdziwość, rzetelność, kompletność i / lub aktualność treści i istnienia wad i usterek dowolnego rodzaju zawartości przesyłanej, rozpowszechniane, przechowywanie, udostępnianie, do którego masz dostęp przez stronę internetową lub oferowanych usług.
b) obecność wirusów lub innych elementów w treści, które mogą powodować zmiany w systemach komputerowych, elektronicznych dokumentów lub danych użytkownika.
c) Niezastosowanie się do przestrzegania przepisów prawa, dobrej wiary, porządku publicznego, ruchu i wykorzystuje tę informację prawną, jak w wyniku niewłaściwego użytkowania serwisu. W szczególności, poprzez sposób na przykład, właściciel WEB nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, które łamią te prawa własności intelektualnej, tajemnice handlowe, prawa do czci, prywatnego i rodzinnego prywatności i wizerunku, a także przepisy dotyczące nieuczciwej konkurencji i nielegalnej reklamy.
Również właściciel WEB nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje znajdujące się poza tą stronę, a nie bezpośrednio zarządzany przez naszego webmastera. Funkcja linki, które pojawiają się na tej stronie są wyłącznie w celu informowania użytkownika o istnieniu innych źródeł, które mogą rozszerzyć zawartość oferowaną przez tę stronę. Właścicielem WEB że ani gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za działania lub dostępności stron powiązanych; ani nie sugerują, zaprosić lub polecić wizytę do nich, więc będzie nie być odpowiedzialni za uzyskane wyniki. Właścicielem sieci Web nie odpowiedzialnej za utworzenie hiperłącza ze strony osób trzecich.

4. POLITYKA PRYWATNOŚCI
Gdy mamy potrzebują informacji ze swej strony zawsze możemy prosić , aby dobrowolnie zapewnić wyraźny. Dane zebrane za pośrednictwem formularzy zbierania danych na stronie internetowej lub w inny sposób zostaną włączone do
zbioru danych osobowych należycie zarejestrowane w Rejestrze Ochrony Danych Generalnym hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych, który jest odpowiedzialny właściciel internetowej. Podmiot ten będzie traktować dane jako poufne i wyłącznie w celu świadczenia wymaganych usług, ze wszystkimi gwarancjami prawnymi i bezpieczeństwa nałożonych przez ustawy 15/1999, z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych, Dekret królewski 1720/2007 z dnia 21 grudnia, a ustawa 34/2002, z dnia 11 lipca usług społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego.
Właścicielem WEB zobowiązuje się do przeniesienia, sprzedawać lub udostępniać danych stronom trzecim bez Twojej zgody.
Również CONSULTANTS POINT MACHINE, SL anulować lub skorygować dane, gdy niedokładne, niekompletne lub nie jest już konieczne lub właściwe do ich przeznaczenia, zgodnie z postanowieniami Ustawy Organicznej
15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych.
Użytkownik ma możliwość cofnięcia zgody i wykonywania prawa dostępu, sprostowania, odwołania i sprzeciwu w tej sprawie do tej siedzibie konsultantów MASZYNY PUNKTU, SL, z siedzibą w Boecillo Park Technologiczny - C / ANDRES LAGUNA 9-11 - 47151 Boecillo - Valladolid, prawidłowo identyfikacji i wyraźnie wskazując konkretne uprawnienie jest wykonywane.
Właścicielem WEB przyjmuje poziom bezpieczeństwa wymagany przez ustawę 15/1999 i innymi obowiązującymi przepisami. Jednakże, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z
inne mogą powodować zmiany w systemach komputerowych, elektronicznych dokumentów i plików użytkownika.
Właścicielem internetowa może wykorzystywać cookies podczas świadczenia usług na stronie internetowej. Cookies to pliki fizyczne danych osobowych przechowywanych na terminalu użytkownika. Użytkownik ma możliwość konfiguracji
Twoja przeglądarka, dzięki czemu tworzenie plików cookies w celu zapobiegania lub ostrzec o nim.
Jeśli masz wybrać do opuszczenia naszej strony poprzez linki do stron spoza naszej organizacji, właściciel WEB jest nie ponosi odpowiedzialności za prywatności praktyk takich stron lub plików cookie, które mogą przechowywać na komputerze jest użytkownika.
Nasza polityka na e-mail, aby wysłać tylko komunikację masz pytanie do odbioru.
Jeśli ty nie wolą , aby otrzymywać e-maile te oferują w nich możliwość skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy i wyrzeczenia otrzymywania tych wiadomości, zgodnie z przepisami tytułu III, artykuł 22 ustawy 34 / 2002 Usługi w zakresie społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego.

5. Postępowanie w przypadku prowadzenia działań niezgodnych z prawem
W przypadku, że każdy użytkownik lub osoba trzecia uważa, że nie są fakty lub okoliczności, które ujawniają nielegalność użycia jakiejkolwiek zawartości i / lub wykonujące jakąkolwiek działalność na stronach internetowych zawarte lub dostępne za pośrednictwem strony internetowej, należy wysłać zawiadomienie do właściciela internecie właściwie identyfikujących, z wyszczególnieniem domniemanego naruszenia i wyraźnie i na jej odpowiedzialność, stwierdzające, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne.
Dla każdej kwestii prawnej, która dotyczy stronie internetowej właściciel internetowej, będzie miało zastosowanie prawo hiszpańskie.

6. PUBLIKACJE
Informacje administracyjne przewidziane za pośrednictwem strony internetowej nie zastępuje rozgłosu prawnej ustaw, rozporządzeń, planów ogólnych przepisów i aktów prawnych, które muszą zostać formalnie opublikowane w oficjalnych broszurach administracji
publicznego, który jest jedynym instrumentem, który świadczy o ich autentyczności i treści. Informacje dostępne na tej stronie należy rozumieć jako przewodnika bez mocy prawnej.


Spotkaj się z nami
˂
˃
Numer kodu: 84887 Wyślij »

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos aportados serán incorporados a un fichero del que es titular MACHINE POINT CONSULTANTS, S.L. ... Aby zobaczyć pełną wersje

Skontaktuj się z nami
Head Office - Europe
Parque Tecnológico de Boecillo
Calle Andrés Laguna 9-11
E - 47151 Valladolid
Spain
+34 983 549 900
Zobacz nasze inne biura
MachinePoint na świecie