Ochrona prywatności

This is not an official translate. Original version here

1. INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU

Firma MACHINE POINT CONSULTANTS, S.L., zwana dalej UODO, odpowiada za przetwarzanie danych osobowych Użytkownika i informuje go, że dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (GDPR) oraz de Organic Law 3/2018 z dnia 5 grudnia (LOPDGDD) dlatego też przekazywana jest mu niniejsza informacja o przetwarzaniu:
Cel przetwarzania: utrzymanie relacji handlowych z Użytkownikiem. Planowane operacje przetwarzania to:
Wysyłanie komercyjnych komunikatów reklamowych pocztą elektroniczną, faksem, SMS-em, MMS-em, za pośrednictwem społeczności społecznych lub za pomocą wszelkich innych środków elektronicznych lub fizycznych, obecnych lub przyszłych, które umożliwiają prowadzenie komunikacji handlowej. Komunikaty te będą realizowane przez WYKONAWCĘ DANYCH i będą związane z jego produktami i usługami, lub produktami jego partnerów lub dostawców, z którymi zawarł umowę promocyjną. W tym przypadku osoby trzecie nigdy nie będą miały dostępu do danych osobowych.
Prowadzenie badań statystycznych.
Przetwarzanie zamówień, zapytań lub wszelkiego rodzaju próśb złożonych przez użytkownika za pośrednictwem którejkolwiek z dostępnych metod kontaktu.
Wysyłanie newslettera strony internetowej.
Kryteria przechowywania danych: dane będą przechowywane, dopóki będzie istniał wzajemny interes w utrzymaniu celu przetwarzania. Gdy taki cel nie będzie już potrzebny, dane zostaną usunięte przy zastosowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu zapewnienia pseudonimizacji lub całkowitego zniszczenia danych.
Ujawnienie danych: dane nie będą ujawniane osobom trzecim, chyba że będą do tego prawnie zobowiązane.
Prawa Użytkownika:
Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.
Prawo dostępu, sprostowania, przenoszenia i usunięcia swoich danych oraz ograniczenia lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (www.agpd.es), gdy uzna, że przetwarzanie nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami.
Dane kontaktowe w celu realizacji swoich praw:
Adres pocztowy: MACHINE POINT CONSULTANTS, S.L.. PARQUE TECNOLÓGICO. CALLE ANDRÉS LAGUNA, 9 - 11 47151 BOECILLO (VALLADOLID).
E-mail: info@machinepoint.com

2. OBOWIĄZKOWY LUB OPCJONALNY CHARAKTER INFORMACJI PODAWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Użytkownicy, zaznaczając odpowiednie pola i wprowadzając dane w polach, oznaczonych gwiazdką (*) w formularzu kontaktowym lub formularzach pobierania, akceptują wyraźnie oraz w sposób swobodny i jednoznaczny, że ich dane są niezbędne dostawcy do spełnienia ich prośby, dobrowolnie podając swoje dane w pozostałych polach. Użytkownik zapewnia o prawdziwości danych osobowych przekazanych KONTROLEROWI DANYCH i jest odpowiedzialny za informowanie o wszelkich ich zmianach.
KONTROLER DANYCH informuje i wyraźnie zapewnia Użytkowników, że ich dane osobowe nie będą w żadnym wypadku przekazywane osobom trzecim, oraz że w każdym przypadku, gdy będzie dokonywany jakikolwiek rodzaj transferu danych osobowych, będzie wcześniej wymagana wyraźna, świadoma i jednoznaczna zgoda Użytkowników. Wszystkie dane wymagane za pośrednictwem strony internetowej są obowiązkowe, ponieważ są one niezbędne do zapewnienia optymalnej usługi dla Użytkownika. W przypadku nie podania wszystkich danych nie ma gwarancji, że świadczone informacje i usługi będą w pełni dostosowane do potrzeb Użytkownika.

3. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Że zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, DOSTAWCA DANYCH przestrzega wszystkich przepisów GDPR w zakresie przetwarzania danych osobowych, za które jest odpowiedzialny, oraz w sposób oczywisty przestrzega zasad opisanych w art. 5 GDPR, dzięki którym są one przetwarzane w sposób zgodny z prawem, rzetelny i przejrzysty w stosunku do osoby, której dane dotyczą, oraz odpowiedni, właściwy i ograniczony do tego, co niezbędne w związku z
celów, dla których są przetwarzane.
PODMIOT DANYCH gwarantuje, że wdrożono wszystkie odpowiednie polityki techniczne i organizacyjne w celu zastosowania środków bezpieczeństwa ustanowionych przez GDPR w celu ochrony praw i wolności Użytkowników, a także przekazał im odpowiednie informacje, aby mogli oni korzystać ze swoich praw i wolności.

*Imię i nazwisko:
*Numer telefonu:
*Nazwa firmy:
*Adres e-mail:
*Miasto:
*Kraj:
*Komentarze:


Skontaktuj się z nami

Head Office - Europe
Parque Tecnológico de Boecillo
Calle Andrés Laguna 9-11
E - 47151 Valladolid
Spain
+34 983 549 900
info@machinepoint.com
Zobacz nasze inne biura »

MachinePoint na świecie