This site uses own and third-party cookies to gather information in order to improve our services and to analyze your browsing habits. If you continue to browse, it constitutes acceptance of the installation of the same. The user can configure it´s browser if desired, to prevent them from being installed on your hard drive, but should take into account that such action may cause difficulties browsing the website. How to configure it

Accept


Wycenianie maszyn


This is not an official translate. Original version here

Doświadczenie jest podstawowym elementem w decyzji zaufania firmy, dlatego naszym głównym zobowiązaniem jest zapewnienie naszym klientom bezpośredni, dostosowane usługi najwyższej jakości.

Nasz zespół tworzą długie wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin: prawa, inżynierii, ekonomistów .... "Naprawdę doświadczonych ludzi" uzyskania szybkiej i niezawodnej pomyślne wyniki, uznanych na arenie międzynarodowej.

Dlaczego wycenić?

16 tytuł Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (NIC-MSSF), w jego numer § 29, mówi, że .... "Następnie do wstępnego uznania jako aktywnego składnika aktywów, wszystkie środki trwałe muszą być wpisane w księgach ich wartości przeszacowanej, biorąc pod uwagę ich rozsądnych wartości aktywów".
Ponadto, Komisja stwierdza, mówiąc, że ... "Wszystkie wyceny muszą być regularnie wykonywane, aby ich wartości księgowej nie różnią się przede wszystkim, w każdej chwili, od tego, który zostanie ustalony w dniu bilansu, używając rozsądnych wartości aktywów".
Na numer tytułu 31, o wyceny, to przepisy wskazują, że .... "Rozsądnych wartości aktywów, maszyn i urządzeń, stanowi ich wartość rynkowa stwierdził z profesjonalnej wyceny".
Co więcej, obowiązkowe jest, aby poznać wartość aktywów w celu ustalenia kapitału, gdy umowy ubezpieczenia, jako przykład ...

Kiedy do wyceny / oceny?

W obliczu kontroli (Industrial wyceny aktywów)
Dokonując wykonalności / studia wykonalności
Przy sprzedaży nabytych aktywów
Przy wprowadzaniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w firmie
Przy wjeździe na giełdzie lub finansowania swojej firmy
Kiedy wkład z aktywnym aktywów na likwidacji, fuzji i przejęć przedsiębiorstw
W przypadku przeniesienia własności (wycena i doradztwo ekonomiczne aktywów)

Dlaczego wycenić swoje maszyny?


Kup i transakcji sprzedaży (porady wartości nabywcy i / lub sprzedawcy, alokacji aktywów dla kupujących, etc ...)
Oferty kredytowania (leasing, sprzedaż i leasing zwrotny, itp. ..)
Likwidacja spółki jako mater strajk
Uznanie zobowiązań podatkowych (maszyny jako gwarancja zapłaty w określonych odroczenia długu)
Regulacja ubezpieczeniu kapitałów na politykę szkody materialne
Rekordy wywłaszczenia. Roszczenie odszkodowań.

Wycena spółek

Całość wyceny przedsiębiorstw
Wycena aktywów ukrytych
Rynku i rentowności inwestycji badania stanu
Ustalenia wartości rynkowej spółek
Pomoc w celu uzyskania maksymalnej ceny w transakcji sprzedaży z najwyższej przejrzystości w procesie:
- Pierwszy etap: Kontrola obiektu, analizy posible wyników, wartość rynkowa obiektu ...
- Drugi etap: Promocja wśród potencjalnych klientów, scorting potencjalnych klientów do kontroli obiektu, negocjacji i oceny otrzymanych ofert wraz z naszym klientem ...
Wycena nieruchomości w obliczu wynajęcia aktualizacji


Spotkaj się z nami
˂
˃
Numer kodu: 61235 Wyślij »

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos aportados serán incorporados a un fichero del que es titular MACHINE POINT CONSULTANTS, S.L. ... Aby zobaczyć pełną wersje

Skontaktuj się z nami
Head Office - Europe
Parque Tecnológico de Boecillo
Calle Andrés Laguna 9-11
E - 47151 Valladolid
Spain
+34 983 549 900
Zobacz nasze inne biura
MachinePoint na świecie