This site uses own and third-party cookies to gather information in order to improve our services and to analyze your browsing habits. If you continue to browse, it constitutes acceptance of the installation of the same. The user can configure it´s browser if desired, to prevent them from being installed on your hard drive, but should take into account that such action may cause difficulties browsing the website. How to configure it

Accept


Právní upozornění


This is not an official translate. Original version here

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

0. CÍL A PŘIJETÍ
Tento právní upozornění upravuje používání webových stránek www.machinepoint.com (dále jen Web), který je ve vlastnictví podle MACHINE POINT Consultants, SL (dále jen, majitel webu).
Navigace na internetových stránkách majitele webu atributy stav uživatele a předpokládá úplné a bezvýhradné akceptaci každý jeden z ustanovení obsažených v tomto právním sdělení, které mohou změnit přijetí.
Uživatel souhlasí s tím, aby správné používání webových stránek v souladu se zákony, dobrá víra, veřejného pořádku, dopravní používá a tomto právním sdělení. Uživatel musí zodpovídat majitel webu nebo vůči třetím osobám za případné škody, které by mohly být způsobeny porušením této povinnosti.

1. IDENTIFIKACE A KOMUNIKACE
Vlastník webu: V souladu se zákonem 34/2002 ze dne 11. července, služby informační společnosti a elektronického obchodu, vás informuje, že:
Jeho jméno je: MACHINE POINT CONSULTANTS, SL.
Váš CIF / NIF / NIE je: B47516885.
Její sídlo je na adrese: Technologický park Boecillo - C / ANDRES LAGUNA 9-11 - 47151 Boecillo - Valladolid.
Zapsaná v obchodním rejstříku Valladolid, svazek 1,062, Folio 13 Vstup 1 Leaf VA-14,890.
Chcete-li nás kontaktovat, nabízíme různé způsoby kontaktu uvedených níže:
Tel: 983 549 900.
Email: info@machinepoint.com.
Všechna oznámení a komunikace mezi uživateli a majitel Web je považována za efektivní pro všechny účely, pokud je prováděn prostřednictvím poštou nebo jakýmikoliv jinými prostředky je popsáno výše.

2. PODMÍNKY přístupu a využívání
Na webových stránkách a její služby jsou volný přístup však vlastník WEB podmínkách využívání některých služeb nabízených na svých internetových stránkách na předčasné ukončení vhodnou formou.
Uživatel zaručuje pravost a aktuálnost všech údajů sdělených majitelem webu a nese výhradní odpovědnost za jakékoli nepravdivých nebo nepřesných prohlášení.
Uživatel výslovně souhlasí s tím, jak vhodným způsobem využívat obsah a služby majitele papírového pásu a nepoužívat patří:
a) Šířit trestní, násilné, pornografické Rasistické, urážející, což zdůvodňuje terorismu nebo obecně v rozporu s právem nebo obsah veřejného pořádku.
b) Zavést počítačové viry nebo jakékoliv řízení, které mohou změnit, poškození, přerušení nebo generovat chyby nebo škody na elektronických dokumentů, dat nebo fyzické a logické systémy místě majiteli WEB sítě nebo třetích stran; stejně jako přístup na překážku dalším uživatelům až na webové stránky a jejích služeb prostřednictvím masové spotřeby výpočetních zdrojů, jehož prostřednictvím majitel WEBU slouží.
c) Pokuste se získat přístup k e-mailových účtů ostatních uživatelů nebo omezených oblastech počítačových systémů majitele stránek nebo třetích stran, a pokud je to nutné, získat informace.
d) porušovat práva duševního vlastnictví a porušení důvěrnosti informací majitele stránek nebo třetích stran.
e) Vydávání se za jiného uživatele, veřejné správy nebo třetí strana.
f) reprodukovat, kopírovat, distribuovat, zpřístupní, nebo jakékoliv jiné formy veřejné komunikace, transformovat nebo upravovat obsah, pokud jste získal povolení odpovídajících práv, nebo je to právně přípustné.
g) sbírat data pro reklamní účely a přenášet jakékoliv z propagace a komunikace za účelem prodeje nebo pro jiné obchodní bez předchozí žádosti nebo souhlasu.
Veškerý obsah webové stránky, včetně textu, fotografií, grafiky, obrazy, ikony, technologie, software, jakož i grafického designu a zdrojových kódů, tvoří dílo, jehož vlastnictví patří vlastníkovi web, aniž by byl převeden do uživatel veškerá práva k jejich využití rámec toho, co je nezbytně nutné pro správné používání webu.
Stručně řečeno, uživatelé, kteří přistupují k této webové stránky mohou zobrazovat obsah a účinek, pokud poskytují veškeré oprávněné, soukromé kopie, které jsou reprodukované prvky nejsou následně převedena na třetí stranu nebo instalován na síti - připojený serverů, nebo podléhá jakýkoliv druh využití.
Podobně, všechny ochranné známky, obchodní názvy nebo loga jakéhokoliv druhu, která je na webových stránkách jsou vlastnictvím vlastníka web, nesmí být vykládáno, že použití nebo přístup k uživateli žádné právo přiznané na ně.
Distribuce, úprava, převod nebo veřejnému sdělování obsahu a jakéhokoli jiného aktu, které nejsou výslovně povolení držitele práv využití jsou zakázány.
Vytvoření hypertextového odkazu neznamená v žádném případě existenci vztahů mezi vlastníkem webu a majitel webové stránky, ve kterém je usazen, ani přijetí a schválení ze strany majitele webový obsah či služby , Ti, kteří mají v úmyslu se navázat spojení, musí si vyžádat předchozí písemný souhlas vlastníka webu. V každém případě, hypertextový odkaz bude umožňuje přístup pouze na domovskou stránku nebo domovskou stránku naší webové stránky také by se měly zdržet prohlášení nebo nepravdivé, nepřesné nebo nesprávné na vlastník webu nebo zahrnout nelegálnímu obsahu, které jsou v rozporu k mravnosti a veřejného pořádku.
Vlastníkem WEBU je nezodpovídá za jakékoliv použití, které dávají každému uživateli materiály, které jsou k dispozici na těchto webových stránkách nebo jejich řízení založené na stejné.

3. VYLOUČENÍ ZÁRUKY A ODPOVĚDNOSTI
Obsah této webové stránky je obecně v přírodě a má pouze informativní charakter pouze bez přístupu ke všem obsahu, nebo její úplnost, správnost, platnost nebo měny, nebo jejich vhodnosti či vhodnosti pro konkrétní účel je plně zaručena.
Vlastník WEBU vyloučit, aby v rozsahu povoleném zákonem, nenese žádnou zodpovědnost za škody jakéhokoliv druhu vyplývající z:
a) Neschopnost přístup na webové stránky nebo nedostatek pravdivost, správnost, úplnost a / nebo aktuálnost obsahu a existenci poruch a poruch jakéhokoliv obsahu přenášeného, distribuován, skladovat, zpřístupněny ke kterému jste přístupné prostřednictvím internetových stránek nebo nabízené služby.
b) přítomnost virů nebo jiných prvků v obsahu, které mohou způsobit změny v počítačových systémech, elektronické dokumenty nebo uživatelských dat.
c) Neschopnost se v souladu se zákony, dobrá víra, veřejného pořádku, provozních a používá tento právní upozornění jako v důsledku zneužití internetových stránkách. Zejména podle způsobu z příkladu majitele webu není zodpovědný za jednání třetích osob, které porušují na práva duševního vlastnictví, obchodní tajemství, práva na čest, osobní a rodinné soukromí a image, stejně jako pravidla o nekalé soutěži a nezákonné reklamy.
Také majitel WEBU zříká jakékoliv zodpovědnosti za informace nalezené mimo tento webové stránky a ne přímo řízena našeho webmastera. Funkce odkazy, které se objevují na této webové stránce je výhradně k informování uživatele o existenci jiných zdrojů, které by mohly rozšířit obsah nabízený prostřednictvím této webové stránky. Vlastník WEBOVÉ nezaručuje ani je odpovědná za provoz či dostupnost odkazovaných stránek; ani nenavrhuje, vyzvat nebo doporučujeme návštěvu k nim, tak oni budou nenese odpovědnost za dosažené výsledky. Majitel pásu, který není odpovědný za vytvoření hypertextových odkazů od třetích stran.

4. Ochrana dat
Když budeme potřebovat údaje pro jejich část, a to vždy žádáme vás , aby dobrovolně výslovně stanoví. Údaje shromážděné prostřednictvím formulářů pro shromažďování údajů na internetových stránkách nebo jinými prostředky budou začleněny do
soubor osobních údajů řádně registrovaných v obecné ochraně údajů rejstříku Úřadu pro ochranu údajů španělské, který je zodpovědný majitel webu. Tento subjekt bude považovat data důvěrně a výhradně za účelem poskytnutí požadovaných služeb, se všemi právními zárukami a bezpečností uložených podle zákona 15/1999, ze dne 13. prosince, o ochraně osobních údajů, královský dekret 1720/2007, ze dne 21. prosince a zákon 34/2002, ze dne 11. července, Služby informační společnost a elektronický obchod.
Vlastník WEBU zavazuje, že nebude k převodu, prodat nebo sdílet data s třetími stranami bez vašeho souhlasu.
Také MACHINE POINT KONZULTANTI, SL zrušit nebo opravit data při nepřesné, neúplné nebo již nejsou nezbytné nebo užitečné pro jejich účel, v souladu s ustanoveními zákona Organic
15/1999, ze dne 13. prosince, o ochraně osobních údajů.
Uživatel může odvolat souhlas a jakákoliv práva na přístup, opravu, zrušení a opozice vůči tomuto účelu v sídle MACHINE POINT Consultants, SL, který se nachází v Boecillo TECHNOLOGY PARK - C / ANDRES LAGUNA 9-11 - 47151 Boecillo - Valladolid, správně identifikovat a viditelně označující zvláštní právo být uplatněna.
Vlastník WEBU přijímá úrovně bezpečnosti požadované zákonem 15/1999 a dalšími platnými předpisy. Nicméně, to nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku
jiní mohou způsobit změny v počítačových systémech, elektronické dokumenty nebo uživatelských souborů.
Vlastník webu může používat cookies při poskytování služeb na internetových stránkách. Cookies jsou fyzické soubory osobním informacím uloženým na uživatelském terminálu. Uživatel má možnost konfigurovat
Váš prohlížeč tak, že vytvoření cookie soubory, aby se zabránilo nebo varovat před ním.
Pokud jste rozhodnete opustit naše webové stránky prostřednictvím odkazů na webové stránky mimo naši organizaci, majitel WEBU je nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů praktiky takovýchto webových stránek nebo sušenky, které lze uložit na počítači je uživatel.
Naše politika na e-mail odeslat pouze komunikace jste požádáni , aby přijímat.
Pokud byste raději ne , aby dostávat tyto e-maily bude nabízet přes ně příležitost uplatnit své právo odstoupit od smlouvy a zřeknutí se příjem těchto zpráv, v souladu s ustanoveními hlavy III, článek 22 zákona 34 / 2002 Služby pro informační společnost a elektronického obchodu.

5. Postup v případě VYKONÁVAJÍCÍ nelegálním činnostem
V případě, že každý uživatel nebo třetí strana se domnívá, že tam jsou fakta nebo okolnosti odhalující nezákonnost používání jakéhokoli obsahu a / nebo provádějící jakoukoliv činnost na webových stránkách hotelu nebo přístupné prostřednictvím internetových stránek, musíte zasílat oznámení pro vlastníka webového správně identifikuje a uvede údajné porušování a výslovně a na jeho odpovědnost o tom, že informace uvedené v oznámení jsou přesné.
U žádného právního problému, který se týká webových stránkách majitele webu, se budou vztahovat španělského práva.

6. PUBLIKACE
Správní informace poskytnuté prostřednictvím webových stránek nenahrazuje právní publicity právních předpisů, plánů, obecná ustanovení a úkonů, které musí být formálně zveřejněno v Úředním věstnících správ
veřejnost, která je jediným nástrojem, který svědčí o jejich pravosti a obsahu. Informace dostupné na těchto internetových stránkách musí být chápán jako vodítko bez právní platnosti.


Navštivte nás:
˂
˃
Prosím, napište čísla si můžete prohlédnout: 52181 Odeslat »

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos aportados serán incorporados a un fichero del que es titular MACHINE POINT CONSULTANTS, S.L....See Complete Law

Kontaktujte Nás
Head Office - Europe
Parque Tecnológico de Boecillo
Calle Andrés Laguna 9-11
E - 47151 Valladolid
Spain
+34 983 549 900
Podívejte se na naše další Kanceláře
Kontaktujte Nás